پرس ضربه ای ۱۶۰ تن روسی


✅ عنوان دستگاه: پرس ضربه ای
✅ ظرفیت: ۱۶۰تن لنگ متغیر
✅ کشور سازنده: روسیه
✅ ابعاد میز: ۶۷۰*۱۰۰۰ میلیمتر
✅ کورس: ۱۶سانتیمتر
✅ اندازه دهنه باز: ۴۸۰میلیمتر
✅ تعداد ضرب: ۷۱ ضرب در دقیقه
✅ ابعاد دستگاه: ۲۳۴۰۲۱۰۰۳۷۰۰ میلیمتر
✅ وزن دستگاه: ۱۴.۲ تن
✅ وضعیت فنی: وارداتی،استارت