فرز اونیورسال بلغار Y321


✅ عنوان دستگاه: فرز اونیورسال Y321
✅ ساخت کشور: بلغارستان
✅ ابعاد کارگیر: ۴۶۰۳۲۰۹۵۰ میلیمتر
✅ ابعادمیز: ۳۲۰*۱۳۷۰ میلیمتر
✅ اسپیندل: ISO50
✅ ابعاد دستگاه: ۱۷۸۰۲۰۵۰۱۷۴۷ میلیمتر
✅ وزن دستگاه: ۲۸۵۰ کیلوگرم
✅ وضعیت دستگاه: استارت