پرس ضربه ای ۳۰ تن


✅عنوان دستگاه: پرس ضربه ای
✅ظرفیت: ۳۰تن لنگ ثابت
✅سیستم کلاچ: خارموشک
✅ابعادمیز: ۵۵*۴۰سانتیمتر
✅کورس: ۱۰سانتیمتر
✅وزن دستگاه: ۹۰۰کیلو‌گرم