پرس هیدرولیک ۶۰ تن


✅ عنوان دستگاه: پرس هیدرولیک
✅ ظرفیت: ۶۰تن
✅ ابعادمیز: ۶۰*۵۰سانتیمتر
✅ کورس: ۴۰سانتیمتر
✅ نوع پمپ: کارتریج
✅ شیرآلات هیدرولیک: ویکرز
✅ وزن دستگاه: ۱.۸۰۰ تن
✅ وضعیت فنی: استارت