صفحه تراش10100


✅ ساخت ماشین سازی تبریز
✅ طول اصلی تراش: ۷۰ سانتیمتر
✅ ابعاد حرکت میز: ۳۴۰×۶۴۰×۷۰۰ میلیمتر
✅ وزن دستگاه: ۲۴۰۰ کیلوگرم
✅ توان الکتروموتور :۴ کیلووات
✅ وضعیت فنی: استارت
✅ ریل بدون خط و افت
✅ گیربکس بدون صدا