آشنایی با بال اسکرو

آشنایی با بال اسکرو

مطالب این فایل به صورت زبان اصلی بوده که در آن بصورت شماتیک با یک مدل از بال اسکروهای رایج در محورهای ماشین های سی ان سی آشنا خواهید شد.

۰DA5~1.اینجا کلیک نمایید

ballscrew ,m