تراش_روسی

3 کالا

 • تراش ۱.۵ متر بلغار

  ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  مشخصات دستگاه ✅️سنتر :۸۰ ✅️قطر گلویی :۱۱۰ ✅️کلاچ مکانیک ✅️تکه واشو وارداتی ✅️سوپورت برق ✅️سیستم کلاچ مکانیک ✅️دارای یک عدد سه نظام و مرغک
 • تراش

  ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  مشخصات دستگاه ✅️طول کارگیر :۱متر ✅️قطر گلویی :۸۵میلیمتر ✅️قطر کارگیر :۵۰سانتیمتر ✅️ساخت :چین ✅️تکه جلوی ریل باز شونده ✅️سیستم کلاچ مکانیک ✅️دارای یک عدد سه نظام و مرغک
 • تراش روسی

  ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  مشخصات دستگاه ✅️طول کارگیر :۱.۵متر ✅️قطر گلویی :۷۰میلیمتر ✅️قطر کارگیر :۷۱سانتیمتر ✅️وضعیت ریل دوجناق سالم ✅️وضعیت فنی گیربکس سالم